top of page
BANNER.jpg
BANNER.jpg

" Mensen hebben te vaak de neiging overal grenzen en tegenstellingen te zien. Klassiek tegenover hedendaags, de opera tegenover het ballet,

choreografen tegenover dansers.

Ik zie liever verbanden. Voor mij gaat het over samenwerken, accepteren, openstaan. Niet kijken waar iemand vandaan komt, wel waar hij naartoe wil.  Separatisme is geen voedingsbodem voor creatie. “

S. L. Cherkaoui

G - MOTION

moving to generosity

Het wezenlijk aan het concept van ‘de genereuze ruimte’ is dat het mensen in een geglobaliseerde wereld wil verbinden, dat het in tijden van financiële crisis publiek en privé wil vermengen en in tijden van secularisatie functie en betekenis wil verweven. ‘De genereuze ruimte’ wil zowel ruimte creëren voor het dagdagelijkse als voor het existentiële zoeken van mensen. Het wil in deze snel veranderende maatschappij ook de kansen van de vele veranderingen tonen en laten ervaren. Zowel op lokaal niveau als op beleidsniveau.

 

Het concept van ‘de genereuze ruimte’ is de synthese van het docotraatsonderzoek van Tom Callebaut. Het kwam tot stand vanuit een ping-pongspel tussen ontwerpervaringen en onderzoeksinzichten die elkaar in de voorbije jaren wisselend beïnvloed hebben. Tom vond het belangrijk om die output niet enkel via teksten te kunnen delen, maar ook via een gebouw,

de G-lab,  te laten beleven en via andere initiatieven, G-spots,  te verspreiden.

G-motion is een vzw met als maatschappelijk doel het ontwikkelen, uittesten en verspreiden van het concept 'de genereuze ruimte'. De vzw kan hiervoor zelf op allerlei wijzen initiatieven nemen of initiatieven van anderen ondersteunen.

moving to generosity

bottom of page