top of page

g-lab

exploring generosity

" Vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous,

et que la terre n’est à personne. “

J.J.Rousseau

ode aan de stielman

Mario Vannieuwenhuyse/ MJ Wood/ 

Peter Clyncke/Maison Peinture/ 

Geert Hoste/PLNK/

ode aan het gezin

Ann/ Ward/ Tijs/ Lemoni/

ode aan de ondersteuners 

Stad Brugge/ G-motion vzw/

ode aan gebruikers

De G-Lab is een laboratorium voor generositeit. Een nieuw samengesteld gezin heeft er een oefenplek in samenwonen van gemaakt, zowel voor hun vijf als voor anderen. Zo wordt de woning een deel van de stad. De woning is bij de verbouwing opengeklapt naar buiten om meer diverse ruimtes en meer fluïde grenzen te bieden. De woning kan met iedereen gedeeld worden, zolang het lukt in het ritme van het gezin en het wezen maar ‘verbinding’ is. Het gezin wil zo een positief gebaar naar de buurt maken én het beleid stimuleren in het zoeken naar goede vormen van samenleven.

De woning is in 2018 verbouwd tot een gastvrije plek voor het gezin en voor vele bezoekers. Hiervoor zijn twee soorten ingrepen gebeurd: enerzijds zijn er meer diverse sferen gecreëerd en anderzijds zijn de grenzen meer fluïde geworden. De woning is binnenin enkel verbouwd met kleur en buiten dankzij de toevoeging van buitenkamers drie maal zo groot geworden. Er is bij het verbouwen niet zozeer in functie gedacht maar wel in beleving. Iedere plek heeft een andere intentie.

Vlak aan straat ligt een eerste kamer: ‘het Buurtplein’, een pétanquebaan die altijd toegankelijk is voor de buurt en waar iedereen, hoe oud je bent of welke taal je spreekt, kan samenspelen. De andere ruimtes van de woning zijn te delen in overleg met het gezin. De grens tussen publiek en privé, de klassieke voordeur,  is een acht meter lang opwaaiend textiel dat als afscheiding, als verleiding en als uitnodiging kan functioneren. Meestal hangt die helemaal open en soms sluit iemand ze op zoek naar wat meer geborgenheid.

De buitenkamers zijn uit groene beton gemaakt: als tussentaal tussen natuur en architectuur en ook de poëtische mosgroei verwelkomend. De ene helft ervan is ommuurd tegen de wind, de andere helft is overdekt tegen regen of felle zon. De ‘Vrije ruimte’ is een eerste buitenkamer waar je toekomt, een open zone om net zoals op een dorpspleintje veel te laten gebeuren. Ernaast bevindt zich, omarmt door drie groene wanden, de ‘Bloesemkamer’. Deze kamer is gebouwd rond een Krentenboompje die in de vier seizoenen telkens een ander beeld schept. Dan betreed je de kernwoning die bestaat uit de oorspronkelijke binnenruimtes. Je komt eerst in een kleine ‘Zenplek’ helemaal in hout gemaakt, een rustige plek met zicht op de bloesemboom om te focussen. Van daaruit wandel je naar de ‘Wünderkamer’ waar alles wat het gezin dierbaar is, bij elkaar geplaatst is. Dan is er de ‘Kleine schrijfplek’, een donkergroene en verstillend toilet en de ‘Zonnekamer’, een helemaal geelgekleurde kamer alsof je in de zon stapt. Nog dieper in de woning kom je in de ‘Maankamer’ waar wit en blauw de nacht verbeelden. Naast de zonnekamer ligt de ‘Creatieve kamer’ die als keuken de dagelijkse plek van creëren is en tot slot wandel je door naar de witte ‘Verbindingskamer’, de kamer met opengaande schuiframen en groene vloer die de drukke straat verbindt met het rustige natuurgebied achter de woning.

Aan de achterzijde van de kernwoning bevinden zich nog enkele overdekte buitenkamers: de 'Dageraadkamer’ met zicht op het achterliggend natuurgebied, waar de ochtendzon prachtig binnen schijnt en die zowel als leef- of slaapplek dient. Dan is er ook de ‘Vluchtplek’, een buitentoilet met zicht op een eeuwenoude eik en daarnaast bevindt zich de ‘Roze kamer’ met buitendouche en Costa Ricaanse hangmat. De uiterste grens van de woning achteraan is eveneens een lang textiel.

De eerste verdieping van de kernwoning is het rijk van de kinderen waar ze elk een slaaphut, een chill-plekje en een studeerplek hebben.

plan nederlands.jpg
bottom of page